S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Na de update van 2 december 2023 is het de hoogste tijd om de laatste ontwikkelingen met jullie te
delen en op een rijtje te zetten.

10-1-2024 -  Inspraak bij het Petear van gemeenteraad DFM
Op de agenda stond het voor ons belangrijke concept accommodatiebeleid. We waren hier met een tiental mensen van de stuurgroep Donia aanwezig. Frank Bouwhuis heeft namens de stuurgroep
ingesproken en antwoord gegeven op alle aanvullende vragen van de gemeente raadsleden.

24-1-2024 -  Besluit van gemeenteraad DFM. De raad heeft ingestemd met het concept accommodatiebeleid. Hierdoor kan Donia aanspraak maken op een gemeentelijk bijdrage van 40% in
de bouwkosten van het gebouw. Naast deze bijdrage is er binnen het accommodatiebeleid ruimte om door middel van maatwerk nog meer financiële ondersteuning van DFM te ontvangen.

30-1-2024 -  Gemeente DFM heeft een tussentijds overleg met het bedrijf dat de
subsidiemogelijkheden onderzoekt. Het onderzoek loopt nog door en binnenkort zal een eindgesprek
worden gepland.

16-2-2024 -  Gemeente DFM, Donia en Sportsubsidie.nl voeren een eindgesprek en spoedig na dit overleg zal het rapport met alle subsidiemogelijkheden in het bezit komen van stuurgroep Donia.
Vervolgens gaat de financiële commissie van Donia alle verkregen informatie verwerken in een dekkingsplan om dit plan vervolgens met de gehele stuurgroep te delen, bespreken en eventueel
aanpassingen te doen.

Tot zover deze update.
Zoals jullie zien zijn we op dit moment vooral bezig met het financiële aspect van het sportcomplex
en kunnen daarin belangrijke stappen gezet worden. Voor die vervolgstappen zijn alweer afspraken
gemaakt met DFM en externe specialisten. Hopelijk komen we snel met positief nieuws en gaan we
voortvarend op weg naar het gezamenlijke sportcomplex.

Stuurgroep Donia

• Op drie achtereenvolgende maandagavonden in juni is een aantal leden van de stuurgroep Donia bij de verschillende fracties langs geweest welke zitting hebben in de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren. (meer…)

Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga