S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Update inzake nieuw sportcomplex (d.d. 6 april 2023)

Gepubliceerd op 6 april 2023 door S.V. Donia

Sinds de vorige update heeft de stuurgroep, die zoals jullie weten de werknaam Donia heeft gekregen, weer een behoorlijk aantal stappen gezet. Achter de schermen wordt door de leden van de stuurgroep, in overleg met gemeente De Fryske Marren (DFM), met de KNVB en met andere ter zake kundigen hard gewerkt aan dit unieke project. Inmiddels bewandelen we twee wegen: - De weg richting de totstandkoming van een nieuw, modern, toekomstbestendig en liefst energieneutraal sportpark; en - De weg richting de meest optimale organisatiestructuur. Voor wat betreft het nieuwe sportpark kunnen we jullie mededelen dat het benodigde aantal velden (DFM en wij denken aan vier), alsmede de ligging en de aard daarvan (DFM en wij denken aan twee velden in kunstgras, en twee velden in natuurgras), grotendeels vaststaan. Onze wensen voor wat betreft de opstal zijn door de stuurgroep uitgewerkt. Er is inmiddels een Programma van Eisen (PvE), waaraan wij vinden dat de opstal moet voldoen, opgesteld. Het PvE is vertaald in een ruimtestaat (benodigde oppervlaktes) en een globaal schetsontwerp. Op basis van deze documenten zijn de investeringskosten van de opstallen berekend. We zijn nu in de fase aanbeland waarin deze plannen, ideeën, eisen en wensen in een concrete vorm moeten worden gegoten. Dat zal een professionele partij moeten doen. Daarmee kunnen we samen met DFM de dekking van de investering van de opstallen gaan verkennen. Daarover zijn we thans met DFM in overleg. Voor het vaststellen van de (door de stuurgroep gewenste) meest optimale organisatiestructuur heeft de stuurgroep de hulp van Erik Baas ingeroepen. Hij heeft (met 30 jaar ervaring bij de KNVB en inmiddels als zelfstandig ondernemer actief bij het begeleiden van onder meer samengaande clubs) veel expertise op dit gebied. Onder zijn leiding vinden momenteel gesprekken plaats. Het doel van deze gesprekken is om antwoord te geven op de volgende vraag: Als drie verenigingen, alsmede de door hen opgerichte jeugdvoetbalvereniging, op één sportpark gaan spelen, wat is dan de beste organisatiestructuur? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel we streven naar een “vergaande samenwerking”, ofwel we streven naar de totstandkoming van één nieuwe vereniging. De voor- en nadelen van elk van deze twee scenario’s worden thans besproken. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de stuurgroep over niet al te lange termijn een advies formuleren. De stuurgroep gaat er van uit jullie hiermee op dit moment voldoende, en naar genoegen, geïnformeerd te hebben. Wij houden jullie op de hoogte!

Namens vv Langweer, VVI, vv Renado en RVLC: Stuurgroep Donia.

Terug naar het berichtenoverzicht
Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga